logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  
 

 
 
 

 
 
Alliander

Alliander is verantwoordelijk voor energietransport in verschillende regio’s in Nederland. Via onze energienetten distribueren wij elektriciteit en gas naar klanten. In Nederland maken dagelijks 3,3 miljoen klanten gebruik van onze diensten. Om in de energiebehoefte van vandaag en morgen te kunnen voorzien, werkt Alliander aan een toekomst bestendig netwerk. Onze netbeheerders zorgen voor aanleg, onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van elektriciteits- en gasnetten.

Juist nu het energielandschap verandert, sluiten we aan bij de wensen van onze omgeving. Alliander faciliteert de samenleving om gebruik te maken van de kansen die een duurzame toekomst biedt. Wij werken aan een betrouwbare, veilige en duurzame energievoorziening.

De komende jaren zet Alliander sterk in op de ontwikkeling en toepassing van intelligente netten. Deze netten maken een betere besturing en beheer van energiestromen mogelijk. Ook dragen deze netwerken bij aan minder en kortere stroomstoringen en betere mogelijkheden tot teruglevering van energie aan het net.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Alliander uw organisatie kan bieden, bezoek dan onze stand op An Innovative Truth V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - congrespartner Alliander
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013