logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  
 

 
 
 

 
 
GEN

Liberalisering, splitsing van productie en netbeheer, energietransitie, nationale wetgeving, EU regelgeving en uiteraard de internationale politieke realiteit: de energiemarkt is aan voortdurende verandering onderhevig. De consequenties hiervan vereisen continue aanpassing van alle partijen in de energiewaardeketen.
Als gespecialiseerde kennisorganisatie, ondersteund door sectorspecifieke software, biedt GEN al sinds 1997 pragmatische en doelgerichte oplossingen om marktwijzigingen te verankeren. Met een diepgaande kennis van de markt en haar processen levert GEN vanuit een integrale aanpak adviesdiensten en robuust datamanagement om processen zowel operationeel als bestuurlijk beheersbaar en controleerbaar te maken.
Inmiddels mag het bedrijf vrijwel alle grote spelers in de Nederlandse energiesector tot haar klant rekenen en ook internationaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op de kennis en expertise van GEN.
GEN loopt vaak voorop als het gaat om de toepassing van nieuwe ideeën binnen de begrenzingen van een zo sterk gereguleerde markt. Het leverde het bedrijf naast een solide groei ook een prominente plaats aan tafel op binnen het Smart Energy Collective: een branche overstijgend samenwerkingsverband dat door open innovatie wil anticiperen op de toekomstige energievoorziening.
GEN is gevestigd in Utrecht en is met 52 professionals op dit moment actief in vier landen.


 
An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - congrespartner GEN
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013