logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  
 
 
 
 
 

 
 
Mede-organisator Stichting GreenICT

De projectorganisatie van het An Innovative Truth V congres is een samenwerkingsverband van Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT en Stichting GreenICT.

Over Stichting GreenICT

Stichting GreenICT is een onafhankelijke non-profit organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en duurzaamheid. De stichting heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in en door informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ze zet zich hiervoor in via het faciliteren, zoals het initiëren en begeleiden, van wetenschappelijk onderzoek en diverse vormen van communicatie zoals voorlichting, advies, lezingen, congressen en workshops.Stichting GreenICT ontvangt geen subsidie. Er is sprake van volledig private funding op basis van donaties.
Nadere informatie is beschikbaar via www.greenict.org

 

 
An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - mede-organisator Stichting GreenICT
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013