logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  
 
 
 
 
 

 
 
Mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT

De projectorganisatie van het An Innovative Truth V congres is een samenwerkingsverband van Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT en Stichting GreenICT.

Over Stichting IIP Duurzame ICT

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT is een open samenwerkingsverband tussen onderzoekers, bedrijven, overheid, maatschappelijke instellingen en gebruikers. Stichting IIP Duurzame ICT heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in en door ICT. Ze tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren, zoals het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, diverse vormen van communicatie/voorlichting zoals advies, lezingen en workshops en het bevorderen van samenwerking tussen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven.
Nadere informatie is beschikbaar via www.iipduurzameict.nl

 

 
An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013