logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  

   

 
 
Marianne Linde - directeur stedelijke ontwikkeling TNO

Marianne Linde is sinds februari 2011 innovatiedirecteur Urban Development bij TNO. Zij begon haar loopbaan bij de Universiteit Utrecht. Na een studie Sociale Geografie schreef ze een proefschrift over de gevolgen van vergrijzing en individualisering voor de woningmarkt. Dit onderzoek is onder meer gebruikt in de Nota Volkshuisvesting van Heerma. Daarna werkte ze bij Cap Gemini, Rijkswaterstaat, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid & Milieu en bij het Milieu- en Natuurplanbureau. Van 2008 tot 2011 was zij directeur bij van Geodan Next. Het project "Nederland Later" werd onder haar leiding afgerond. In dit onderzoek zijn verschillende toekomstbeelden voor Nederland uitgewerkt en zijn de ruimtelijke conflicten tussen sectorale beleidstrategieën in kaart gebracht. Naar aanleiding van dit project en andere projecten heeft zij veel artikelen geschreven en presentaties verzorgd.

TNO is een onafhankelijke innovatie-organisatie die mensen en kennis verbindt om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO werkt aan toepasbare kennis en oplossingen voor wereldwijde schaarsteproblemen en focust haar inspanningen op 7 thema’s, waaronder Gebouwde Omgeving: werken aan transities en innovaties die bijdragen aan een duurzame bebouwing en inrichting van beschikbare ruimte om comfortabel te kunnen leven in een dichtbevolkt land.

Marianne Linde is spreker in de An Innovative Truth V thematrack ICT & Energie in de gebouwde omgeving.

 

 
An Innovative Truth V - Congres over Duurzame ICT en Energie - 19 juni 2013 - BeatrixTheater Utrecht - spreker Marianne Linde - TNO
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013