logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  

   

 
 
posterpresentaties promovendi

De An Innovative Truth V - congresorganisatie onderkent het maatschappelijk belang van wetenschappelijk uitdagend en bedrijfsmatig interessant (want commercieel toepasbaar) onderzoek. Met behulp van posterpresentaties door promovendi beogen de organisatoren wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Duurzame ICT & Energie onder de aandacht van een breder publiek, en in het bijzonder de congresdeelnemers, te brengen. Hiertoe wordt in de Constantijn Foyer expositieruimte ingericht.

Promovendi, die bezig zijn met onderzoek op de snijvlakken van ICT & Energie, ICT & Duurzaamheid en Duurzame ICT, worden van harte uitgenodigd om hun onderzoeksonderwerp en -resultaten tijdens het congres te presenteren en eventueel met belangstellenden te bespreken.

In lijn met de opbouw van het programma, streeft de organisatie naar een uitgebalanceerde en objectieve samenstelling van de te presenteren posters. Graag zou de organisatie al het promotie-onderzoek in dit veld een presentatiemogelijkheid bieden. Gezien de beschikbare ruimte is dit niet mogelijk. Vaksecties worden verzocht een selectie te maken van 1 of eventueel 2 posters.

Geïnteresseerde promovendi en hoogleraren, met promovendi actief op een van voormelde terreinen, kunnen contact opnemen met de congresorganisatie. De contactgegevens treft u hier.

 

 
An Innovative Truth V - Congres over Duurzame ICT en Energie - 19 juni 2013 - BeatrixTheater te Utrecht
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013