logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  

   

 
 
Practice makes Perfect - concrete praktijkcases

Practice makes Perfect - concrete praktijkcases - is vanaf An Innovative Truth IV (2012) een vast onderdeel van het programma.

In dit programmaonderdeel wordt de vertaalslag gemaakt van visie en strategie naar de concrete praktijk. Het realiseren van Duurzame ICT & Energie heeft naast visionaire, strategische en tactische kanten ook operationele kanten. De theorie wordt uiteindelijk daar omgezet in praktijk. Kortom: "Praten wordt Doen".

Practice makes Perfect - concrete praktijkcases - bestaat uit vier parallelle sessies. Het betreft vier "bloedgroep" gerelateerde parallelle presentaties met sprekers vanuit de wetenschap, de overheid, het ICT aanbiedend - en het ICT toepassend bedrijfsleven.

De presentaties worden onder meer verzorgd door:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Noteer alvast in uw agenda: An Innovative Truth V - Congres over Duurzame ICT en Energie - 19 juni 2013 - BeatrixTheater te Utrecht
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013