logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  

   

 
 
De thematrack Biobased Economy

Het congres beoogt, onder meer in de vorm van de thematrack "Biobased Economy", bruggen te slaan tussen de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven met betrekking tot de combinatie ICT, biobased materiaalgebruik en toepassingen. De thematrack "Biobased Economy" zal worden geleid door Kees de Gooijer - directeur TKI Biobased Economy, tevens directeur van Food & Nutrition Delta en TKI Agri&food.
 
De sprekers in de thematrack "Biobased Economy" zijn:

  • Karin Weustink - plv directeur Biobased Economy Ministerie van Economische Zaken
  • Arie Brouwer - algemeen directeur DPI Value Centre
  • Erik van Seventer - program manager Biobased Economy Wageningen Universiteit & Research centre (WUR)

In het kader van de al maar groeiende vraag naar grondstoffen en energie en in lijn met het huidige Topsectorenbeleid, is het van groot belang om de combinatie Biobased Economy & ICT blijvend onder de aandacht te brengen. Nederland heeft op dit gebied zeer veel potentiële mogelijkheden.
Zowel in het Nederlandse bedrijfsleven, als in de wetenschap, wordt gewerkt aan hoogwaardige innovatieve oplossingen voor mondiale vraagstukken op dit terrein. Dit gebeurt echter fragmentarisch en de bekendheid hiermee is, buiten de direct betrokkenen, slechts beperkt. Voor het creëren van "awareness", maatschappelijk draagvlak en bekendheid met voormelde mogelijkheden zijn het blijvend onder de aandacht brengen van dit thema en samenwerking essentieel.
Dit congres waarbij de ontwikkelingen in technologie en beleid inzake Biobased Economy & ICT de revue zullen passeren, biedt hiervoor een (cruciaal en) passend fundament. Zeker ingeval de maatschappelijke context niet uit het oog verloren wordt, voorziet An Innovative Truth V, dat blijvend uitdaagt tot actie, in urgente en sterk in de maatschappij levende behoeften.
De ICT sector biedt, mede gebaseerd op (toekomstige) schaarste en strategisch gronden, aanzienlijke mogelijkheden voor innovatief materiaalgebruik. De ICT sector vormt een uiterst interessante markt voor de Nederlandse (biobased) chemiesector. Voorzien van hoogwaardige communities in zowel ICT R&D, chemie R&D en chemie-maakindustrie, heeft Nederland het potentieel een mondiale marktleider te kunnen worden in biobased ICT.
 
De workshopsessies zijn onderverdeeld in vier thematracks. Deze parallelle thematracks sluiten (ook) dit jaar naadloos aan op het actuele topsectorenbeleid. Elke thematrack bestaat uit drie workshoprondes. Tussen de rondes bestaat er de mogelijkheid om van track te wisselen.
In lijn met de voorgaande edities zijn ook dit jaar alle workshopsprekers en trackleaders "topambassadeurs" van de betreffende thema's.

 

 
Noteer alvast in uw agenda: An Innovative Truth V - Congres over Duurzame ICT en Energie - 19 juni 2013 - BeatrixTheater te Utrecht
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013