logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie      An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - platform voor Duurzame ICT    An Innovative Truth V - Congres over duurzame ICT & Energie- logo Stichting GreenICT    
  

   

 
 
Wim de Ridder - hoogleraar Universiteit Twente

Wim de Ridder (1945) is sedert 2002 hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente.

Wim de Ridder studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en promoveerde in 1977 aan de Vrije Universiteit. Na een aantal jaren als wetenschappelijk medewerker te hebben gewerkt, was hij van 1975 tot 1983 hoofd Economisch Bureau en Planning van de NMB-Bank, rechtsvoorganger van de ING Bank. Van 1983 tot 2007 was hij directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, kenniscentrum van het bedrijfsleven.

Sedert 2007 is hij directeur van Futures Studies & Management Consultancy bv, een onderneming die zich richt op lange termijn verkenning en strategische advisering.

Wim de Ridder heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, in het bijzonder op het terrein van lange termijnverkenning en strategievorming.
Zijn laatste boeken:

  • Vooruitzien is regeren, Leiderschap in innovatie, met prof. dr. ir A.J. Berkhout, 2008.
  • De Wereld Breekt Open, Strategisch inspelen op de nieuwe tijd, 2010. De tekst kan gratis worden gedownload via www.futuresstudies.nl.
  • De Strategische Revolutie, nieuwe leiders nemen de macht over, 2012
In september 2012 oordeelde het weekblad Vrij Nederland: "De beste in zijn vak: Wim de Ridder".

Prof. Wim de Ridder is trackleader van de An Innovative Truth V thematrack Smart Strategy.

 

 
An Innovative Truth V - Congres over Duurzame ICT en Energie - 19 juni 2013 - BeatrixTheater Utrecht - trackleader Wim de Ridder - Universiteit Twente
 
         
Een initiatief van Stichting GreenICT © 2009 - 2013