• An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van Duurzame ICT & Energie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth VIII

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth VIII vindt plaats op 20 juni 2016 in het Flux-gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth VIII zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth VIII is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

Over An Innovative Truth VIII - It's all about Communication!

In vervolg op de zeven succesvolle congressen An Innovative Truth I - An Innovative Truth VII vindt op 20 juni 2016 An Innovative Truth VIII - Congres over Duurzame ICT & Energie - plaats. De locatie van deze editie is het Flux-gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven. Het thema van deze editie is "It's all about Communication!" en focust op de cruciale rol van communicatietechnologie voor toekomstbestendige (inpandige) ICT- en energienetwerken.
 
De rol van ICT is de laatste decennia fors toegenomen. ICT zit tegenwoordig in alle haarvaten van de maatschappij. Met name de C van ICT - communicatie - is de laatste decennia geëxplodeerd. An Innovative Truth VIII - Congres over Duurzame ICT & Energie - staat dit jaar dan ook in het teken van deze maatschappelijk cruciale rol van de communicatie technologie.
 
De An Innovative Truth congressen zijn activerende en betrokkenheid bevorderende congressen, omtrent het thema Duurzame ICT en Energie. Dit congres verschaft u inzicht in de hedendaagse technologische ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de maatschappelijke context. Het doel van dit congres is om de doelgroepen wetenschap, overheid, ICT-gebruikend en aanbiedend bedrijfsleven, nader met elkaar in verbinding te brengen en concrete samenwerkingstrajecten te starten of verder uit te bouwen. Het interactieve programma biedt hiervoor volop gelegenheid.
 
An Innovative Truth VIII is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT en het Ministerie van Economische Zaken uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de volgende link: over de vorige edities
 

In augustus 2008 is door Stichting GreenICT in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot het organiseren van een activerend congres ter bevordering van energie-efficiency in en door Duurzame ICT. Dit resulteerde in zeven succesvolle An Innovative Truth congressen, met onder meer bijdragen vanuit het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie, de wetenschap en het bedrijfsleven. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. Nadere informatie over de achtergrond en de oorsprong van de An Innovative Truth congressen is beschikbaar via de link achtergrond.
 
An Innovative Truth VIII is, evenals de vorige An Innovative Truth - congressen, een erkende EUSEW Energy Day. De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen.
 
An Innovative Truth VIII - Congres over Duurzame ICT & Energie - is een initiatief van Stichting GreenICT - Foundation for Sustainable ICT - en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van 4TU NIRICT (Technische Universiteit-Delft, Technische Universiteit-Eindhoven, Universiteit-Twente en Wageningen UR), Stichting IIP Duurzame ICT, Stichting An Innovative Truth en Stichting GreenICT.
 

 

Follow us