• Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

 • An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van Duurzame ICT & Energie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth VIII

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth VIII vindt plaats op 20 juni 2016 in het Flux-gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth VIII zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth VIII is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

De dagvoorzitter

An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - dagvoorzitter Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut

Roderik van Grieken, directeur Nederlands Debat Instituut

Roderik van Grieken is oprichter (1998) en directeur van het Nederlands Debat Instituut. Al vele jaren levert hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de debatcultuur in ons land, onder andere door het debat als educatieve methode te introduceren binnen alle lagen van het onderwijs.
 
Regelmatig treedt hij op in de media door politieke debatten te analyseren en publiceert hij over de kwaliteit van het maatschappelijke debat. Daarnaast adviseert hij bij de opzet en invulling van politieke debatten. Zo is hij de architect van het lijsttrekkersdebat van RTL4 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012; het Carrédebat. In 2010 werd dit programma genomineerd voor de Beeld en Geluid Award voor het beste informatieve programma van het jaar. Jaarlijks reikt hij de Debatprijs uit aan de beste debater tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag.
 
Roderik treedt wekelijks op als dagvoorzitter en debat- en/of gespreksleider in binnen- en buitenland tijdens bijeenkomsten van zowel het bedrijfsleven als de (semi-)overheid. Daarnaast wordt hij regelmatig benaderd voor individuele begeleidingstrajecten voor politici en andere prominente sprekers in het publieke domein.

 

De sprekers

Het programma omvat naast diverse plenaire keynotes en parallelle workshopsesies, een plenair debat tussen vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven.
 
In lijn met de voorgaande edities zijn ook dit jaar alle sprekers en debatwoordvoerders "topambassadeurs" van de betreffende thema's.
 
Sprekers die hun bijdrage hebben bevestigd zijn onder meer:

 

De keynotesprekers

In het programma zijn diverse plenaire keynote presentaties opgenomen. Deze worden verzorgd door:

 

De debatwoordvoerders

Tijdens het debat confronteren de vier betrokken stakeholdersgroepen: wetenschap, overheid, ICT-aanbiedend en toepassend bedrijfsleven elkaar met hun vragen en wensen. De vier betrokken stakeholdersgroepen worden ieder vertegenwoordigd door een woordvoerder. De debatwoordvoerders zijn dit jaar:

 

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - keynotespreker Bernard Fortuyn - Lid Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.

Bernard Fortuyn, Lid Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.

Bernard Fortuyn (1954) studeerde na de HBS-B in Rotterdam Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Daar behaalde hij in 1981 zijn ingenieursdiploma Transportkunde (logistiek, operationele analyse en processimulatie). Fortuyn ging vervolgens aan de slag bij SHV Holding NV als Systems Engineer Logistiek. Binnen hetzelfde bedrijf bekleedde hij later de functies van Management Assistent en Commercieel Manager bij de divisie Exploratie- en Productie Olie & Gas in binnen- en buitenland. In 1989 stapte hij over naar Air Liquide SA (industriële- en medische gassen en energie-opwekking) en werd Commercieel en later Algemeen Directeur Nederland. In die hoedanigheid zette Fortuyn Air Liquide op de kaart in Rotterdam. Bij het beursgenoteerde NV Hoek Loos (industriële- en medische gassen in Nederland en de Verenigde Staten) werd hij in 1996 benoemd tot Lid van de Raad van Bestuur. In 1998 werd hij daarvan voorzitter. Vanaf 2004 arbitreerde Fortuyn als zelfstandig adviseur ondermeer in geschillen bij langlopende gassen contracten. Van 2005 tot heden is Fortuyn, als Lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V., verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van productie, transmissie en distributie van energie. Hij is betrokken bij grote energieprojecten, zoals de combined cycle gas centrales Sloe, Rijnmond, Enecogen, Hemweg en Diemen, transmissieprojecten (bijvoorbeeld Britned en Cobra), Windprojecten (Westermeerwind, Gemini) en bij het onderhoud en de uitbouw van de productie-installaties van het Groninger gasveld. Fortuyn bekleedt commissariaten bij NEM Energie B.V., Tauw B.V., HyGear B.V en ECN.
 

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - keynotespreker Pallas Agterberg - Directeur Strategie Alliander

Pallas Agterberg - Directeur Strategie Alliander

Pallas (1963) has graduated in social science, information management and business administration. She worked in the early nineties in implementations of new business processes that changed as a consequence of automation. From 1995 to 2005 she focused organizational change, innovation and product development as a consultant and interim manager. Pallas is active in energy branch since 2001 and became director of Strategy Alliander in 2008.
 
She is board member of the sustainable business association "De Groene Zaak", member of the board of the Flexible Power Alliance network and member of advisory boards for Amsterdam and other Dutch cities, provinces and EU initiatives.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - keynotespreker Erik Ubels - CTO OVG Real Estate

Erik Ubels - CTO OVG Real Estate

Erik Ubels was al meer dan 15 jaar verantwoordelijk voor de IT-organisatie van Deloitte toen hij gevraagd werd door het bestuur van Deloitte het nieuwe kantoorgebouw The Egde in samenwerking met OVG Real Estate te realiseren. Al snel na de eerste kennismaking met het bestek werd het hem duidelijk dat het gebouw weliswaar Smart zou worden, maar dat dat met name betekende energie-efficiency van het gebouw zelf. Smart is in zijn ogen veel meer, duurzaamheid inzake energiegebruik van het gebouw, maar ook voor alles rond om en in het gebouw en ook voor alles wat Deloitte als huurder toevoegt aan het gebouw. Daarnaast paste het in de Deloitte-strategie om zaken als IoT (Internet of Things), data analytics (Big Data) en machine learning (intelligentie) toe te passen, met het doel de duurzaamheid van het gebouw te optimaliseren en het, voor de eindgebruiker, het meeste prettige en gezonde gebouw ter wereld te maken. Het gebouw kent 21 nieuwe technologieën, waarvan het merendeel speciaal gebouwd is, die alle aan het Internet gekoppeld zijn. Door de technologie worden persoonlijke instelling voor licht en temperatuur onthouden. De in totaal 28000 sensors bieden de mogelijkheid zeer nauwgezet het gebouw te monitoren en te optimaliseren qua energieverbruik.
 

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - debatwoordvoerder Marga Blom - Directeur Energie KPN

Marga Blom, Directeur Energie KPN

Marga Blom is Directeur Energy bij KPN en daarmee verantwoordelijk voor de coördinatie van alle aspecten met betrekking tot energie binnen de KPN-groep.
 
Marga werkt sinds 1987 bij KPN. Eerst als ICT-manager bij de Posttak van het toenmalige staatbedrijf der PTT. Sinds 1995 bij KPN Telecom in allerlei management functies in financiën, IT en procurement en sinds 2007 is zij verantwoordelijke voor Energiemanagement voor de KPN groep.
 
Om alle aspecten van energie integraal te kunnen managen heeft Marga in 2007 de Energy Management Group opgericht. Sinds 2008 is Energie een van de speerpunten in het duurzaamheidsbeleid van KPN.
 
Door deze focus en een centrale coördinatie is KPN nu een van de koplopers op energie-efficiëntie gebied. Dat vertaalt zich ook in world rankings in Carbon Disclosure Project en Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Ondanks de groei van de data communicatie (250% sinds 2007) daalt het absolute energieverbruik van de KPN groep. Sinds 2011 gebruikt KPN alleen nog maar in Nederland opgewekte groene stroom en sinds 2015 is KPN klimaatneutraal voor eigen operatien.
 
De ambitie van KPN: Circulaire diensten en netwerk, en onze klanten besparen door onze diensten evenveel energie als KPN zelf gebruikt.
 
Marga Blom treedt op als de debatwoordvoerder voor het ICT-aanbiedend bedrijfsleven in het An Innovative Truth VIII onderdeel The Battle - het debat over Duurzame ICT & Energie.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - debatwoordvoerder Hans van der Zwaag - Directeur ICT & Facilitaire Services PGGM

Hans van der Zwaag, Directeur ICT & Facilitaire Services PGGM

Hans van der Zwaag is directeur ICT & Facilitaire Services bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM N.V. te Zeist. In die rol is hij bij PGGM eindverantwoordelijk voor het concern brede informatiebeleid en de informatiearchitectuur (CIO rol), de ICT dienstverlening, de facilitaire dienstverlening en algemene inkoopdiensten. Hans is werkzaam bij PGGM sinds februari 2003, achtereenvolgens verantwoordelijk voor de applicatieontwikkeling en exploitatie & beheer voorafgaand aan zijn benoeming tot directielid per december 2007.
 
Voor zijn overstap naar PGGM was Hans vanaf medio 1994 werkzaam als management consultant, interim manager en business unit manager (VP) bij Cap Gemini. Tot medio 1994 was Hans eindverantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de informatievoorziening bij een bedrijfstakgebonden sociale zekerheidsinstelling annex pensioenfonds. Hans heeft een achtergrond in bedrijfskunde en ICT, met ruim 25 jaar ervaring in leidinggevende rollen.
 
PGGM N.V. verleent als coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie aan diverse pensioenfondsen, de aangesloten werkgevers en hun werknemers diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - Trackleader Frits Verheij - Director Smart Green Cities DNV GL

Frits Verheij - Director Smart Green Cities DNV GL

Frits Verheij has been working in the renewable energy business, and related areas like smart grids and energy storage, since the start of his career in 1987. Prior to joining DNV GL (then: KEMA), he held various positions at the research organisation TNO and was program manager at the Dutch Energy Agency Novem. Currently, Frits is Director Smart Green Cities for DNV GL - Energy. Besides, he is Vice-chairman of the Board of Top consortium on Knowledge & Innovation (TKI) Urban Energy, and member of the Executive Board of USEF (Universal Smart Energy Framework).
 
Frits is an expert in working at the crossroads of innovation, energy policy, and strategy. He has been working for governments, utilities, industries, and other organisations in the energy sector. He knows how to work with different interests of these stakeholders, as well as how to manage multi-client projects.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker Harry Stokman - Voorzitter Stichting Gelijkspanning en DC ondernemer

Harry Stokman - Voorzitter Stichting Gelijkspanning en DC ondernemer

Harry Stokman started in 1988 an independent company in power electronics and DC systems, specializing in high flows for the process industry. From this position, he has accumulated an extensive knowledge on AC and DC systems. Hence, he came to the conclusion that DC offers many new possibilities and solves many problems within the current network. Following this insight, he has developed himself into a specialist in this field in more than 25 years.
 
In addition to his role as Chairman of the DC Foundation, of which he is also the initiator, he is also the owner of Direct Current B.V., Femtogrid Energy Solutions B.V., and Hellas Rectifiers B.V.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker Peter de Bie - CEO en oprichter IPSUM Energy

Peter de Bie - CEO en oprichter IPSUM Energy


 

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker Peter Palensky - Hoogleraar Technische Universiteit Delft

Peter Palensky - Hoogleraar Technische Universiteit Delft

Peter Palensky is full Professor and Chair of Intelligent Electric Power Grids at Delft University of technology (The Netherlands). Before that he was Principal Scientist for complex energy systems and Head of Business Unit "Sustainable Building Technologies" at the Austrian Institute of Technology, CTO of Envidatec Corp., Hamburg, Germany, associate Professor at the University of Pretoria, South Africa, Department of Electrical, Electronic and Computer Engineering, University Assistant at the Vienna University of Technology, Austria, and researcher at the Lawrence Berkeley National Laboratory, California.
 
Peter Palensky is active in international committees like ISO, IEEE and CEN. He carries a PhD (EE, 2001) from the Vienna University of Technology and is an IEEE senior member. His research field is complex energy systems and smart grids. In his research he models, (co-)simulates and optimizes heterogeneous cyber-physical energy systems. The areas of optimization are stability, robustness, efficiency and control of smart grids.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - Trackleader prof. Peter Baltus - Directeur Centrum for Wireless Technology CWTE en Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Prof. Peter Baltus, Directeur Centrum for Wireless Technology CWTE en hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Peter Baltus started as full professor in high-frequency electronics and director of the Centre for Wireless Technology, Eindhoven, at Eindhoven University of Technologym in 2007. Before that, he worked for 22 years at Philips and later NXP in in Eindhoven, Nijmegen, Tokyo and Sunnyvale in various functions, including research scientist, program manager, architect, domain manager, group leader and fellow in the areas of data converters, microcontroller architecture, digital design, software, and RF circuits and systems.
 
Peter is interested in just about anything, but especially in wireless circuits and systems for ultra-high data rate as well as very low power applications. He was born in 1960, received his MSc degree in 1985 and his PhD degree in 2004 from Eindhoven University of Technology, and currently holds 17 US patents and co-authored more than 100 papers.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker Leo de Vreede - Hoogleraar Technische Universiteit Delft

Leo de Vreede - Hoogleraar Technische Universiteit Delft

Leo C. N. de Vreede was born in Delft, the Netherlands in 1965. He received the Ph.D. degree (cum laude) from Delft University of Technology in 1996. In 1988 he joined the Laboratory of Telecommunication and Remote Sensing Technology of the Department of Electrical Engineering, Delft University of Technology. In 1996, he was appointed as assistant professor at the Delft University of Technology working on the nonlinear distortion behavior of bipolar transistors at Delft Institute of Microelectronics and Submicron Technology (DIMES). In the winter season of 98-99 he was a guest of the high speed device group at the University of San Diego, California.
 
In '99 and ’15 he was appointed as an associate professor respectively full professor at the Delft University of Technology and became responsible for the Microwave Components Group and the Electronics Research Laboratory. Since that time he worked on RF solutions for improved linearity and RF performance at the device, circuit and system level. He is co-founder/advisor of Anteverta-mw a company specialized in RF device characterization, co-founder of DiTIQ, a company focusing on fully digital energy-efficient wideband transmitters. He is (co)recipient of the IEEE Microwave prize in 2008, mentor of the Else Kooi prize awarded PhD work in 2010 and mentor of the Dow Energy dissertation prize awarded PhD work in 2011. Recipient of the TUD entrepreneurial scientist award 2015. He (co)guided several students that won (best) paper awards at the: BCTM, PRORISC, GAAS, ESSDERC, IMS, RFIT and RFIC. He (co)authored more than 110 IEEE refereed conference and journal papers and holds several patents. His current interest includes RF measurement systems, technology optimization and circuit/system concepts for wireless systems.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker René Vroom - Hoofd Innovatie Agentschap Telecom

René Vroom - Hoofd Innovatie Agentschap Telecom

René Vroom is Head of the Innovation Department at the Radiocommunication Agency (Ministry of Economic Affairs) in the Netherlands. In his function he is dealing with new telecommunication technology trends (5G, wifi, cognitive radio, lightspectrum/THz communications, IOT), international regulations and research on societal impact of increasing electronic connectivity. Since 2012 he is also head of the Antennebureau, the Dutch governments’ public information office concerning antennas.
 
Up to 2009, René has held several managerial positions within international business environment in supply chain, logistics, information- & planning systems at SCA Molnlycke Hygiene Products. He has been living abroad for 6 years in Munich, Germany.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker Jean-Paul Linnartz - Research Fellow Philips en Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Jean-Paul Linnartz - Research Fellow Philips en Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Jean-Paul Linnartz is Research Fellow bij Philips Lighting Research en deeltijd hoogleraar aan de TU Eindhoven. Als Senior Director leidde hij researchgroepen in beveiliging van informatie, draadloze communicatie en in IC design.
 
Als Research Fellow bij Philips Lighting werkt hij aan intelligente verlichtingssystemen. Met name energiezuinige oplossingen en oplossingen die kunnen werken met LED verlichting in massamarkten hebben zijn aandacht. Energieverbruik in communicatiesystemen is een thema dat regelmatig terug komt in zijn publicaties.
 
Jean-Paul deed zijn PhD aan de TU Eindhoven op de invloed van radiopropagatie op dataprotocollen. In zijn onderzoek daarna brengt hij graag inzichten uit verschillende vakgebieden bijeen, om daarmee systeemarchitecturen te verbeteren.
 
In de jaren 90 doceerde hij aan de University of California in Berkeley, waar zijn groep onderzoek deed aan radiosystemen voor draagbare multimedia apparaten, destijds Infopad genoemd, en Autonome Snelwegen in het kader van California PATH.
 
Zijn werk is veel geciteerd en hij heeft meer dan 50 verleende patenten op zijn naam staan, waarvan enkele de technologische basis vormen voor een drietal succesvolle start-ups, in beveiliging van hardware, biometrie en elektronische watermerken. Hij is Fellow of the IEEE voor zijn leiderschap in het beveiligen van ruizige data, zoals in biometrische databases.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - keynotespreker prof. Ton Backx, Directeur Institute for Integrated Photonics en hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Prof. Ton Backx, Directeur Institute for Integrated Photonics en hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Ton Backx is Managing Director of the Institute for Integrated Photonics and Photonic Systems at Eindhoven University of Technology since January 2016. He also is CEO of Photon Delta – which has as goal to build an eco-system in The Netherlands for Photonic materials, photonic integrated circuits and photonic systems related companies and R&D institutes. He was dean of the faculty of Electrical Engineering of Eindhoven University of Technology since 2006. Since 1990 he has been part-time professor at Eindhoven University of Technology. Ton Backx is specialized in the field of process identification, model based process control and model reduction and its applications to a wide range of processes in hydrocarbons processing, chemical processing, glass manufacturing and steel production. He was one of the founders and former CEO of IPCOS, a company specialized in the field of high performance model predictive control and process optimization.
 
The past two decades Ton has had senior management positions within Setpoint, AspenTech, IPCOS and Eindhoven University of Technology. He also has worked as principal consultant for Hydrocarbon Processing Industries, Chemical Processing Industries and Glass Industries doing process performance improvement studies and supervising model based control and optimization projects. He has initiated, supervised and been involved in several major European research projects in the field of process modeling, model based process control and model reduction among others IMPACT, INCOOP, POLYPROMS, SINC-PRO, PROMATCH, CRYPTO.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker Boudewijn Docter - CTO en oprichter EFFECT Photonics

Boudewijn Docter - CTO en oprichter EFFECT Photonics

Boudewijn Docter is een van de oprichters van EFFECT Photonics B.V., één van de fotonica spin-offs (2010) van de Technische Universiteit Eindhoven.
 
Voordat Boudewijn het startup avontuur aan ging was hij onderzoeker bij de TU Eindhoven waar hij in 2009 promoveerde op het onderzoek naar optische chips in de groep van Prof. Meint Smit.
 
EFFECT Photonics maakt producten voor glasvezelnetwerken van de toekomst. Het bedrijf gebruikt hiervoor de fotonische integratietechnologie die bij TU Eindhoven is ontwikkeld. Deze technologie is de laatste jaren o.a. door EFFECT Photonics klaargestoomd voor commercieel gebruik. Naast chipontwerp en productontwerp werkt het bedrijf ook aan nieuwe packaging technologie: technologie om de high-speed elektrische verbinding en de glasvezelverbindingen van en naar de optische chip te maken. De eerste sample producten worden op dit moment door klanten getest. Het bedrijf verwacht begin 2017 in productie te zijn.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - debatwoordvoerder prof. Ton Koonen - hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Prof. Ton Koonen, Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Ton Koonen is sinds 2001 voltijds hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en is voorzitter van het onderzoekgebied optische communicatiesystemen. Hij heeft meer dan 20 jaar toegepast onderzoek verricht in breedband telecommunicatiesystemen in de industrie (Philips, AT&T, Lucent Bell Laboratories) en was van 1991-2000 deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Twente.
 
Ton is Bell Laboratories Fellow, IEEE Fellow, OSA Fellow en Vice-decaan Onderzoek bij de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft diverse Europese en nationale onderzoeksprojecten in breedband communicatie geïnitieerd en geleid.
 
Zijn huidige onderzoekinteresses liggen in breedband optische fiber-naar-het-huis en fiber-in-het-huis technieken, radio over fiber netwerken, optisch schakelen van communicatiestromen, en de energie-gerelateerde aspekten van optische communicatie.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - spreker Nico Baken - Senior strateeg KPN en Hoogleraar Technische Universiteit Delft

Nico Baken - Senior strateeg KPN en Hoogleraar Technische Universiteit Delft

Professor Baken holds a part-time chair since 2001 in the Telecommunications Department at Delft University of Technology alongside his primary position as Visionary within the CTO-office of the Royal KPN.
 
His interests transcend Broadband Networks and Services: IoT, Vehicle, Home-access, but they also comprise the introduction of "the Value-case". He introduced new concepts such as trans-sector innovation and Streetlight for Smart Cities to enhance and accelerate ict-applications in and across sectors such as healthcare, transport, construction and education. In 2009, he was invited to speak on TEDx Amsterdam and introduced the concept of Holons and Holarchies. Lately, he is strongly involved with innovative concepts in the sector of construction with Woonconnect, a basis for a new paradigm: The Connected Society both for Smart Cities and Smart Rural Regions, presented in his Manifesto.
 
Nico Baken was born on the 2nd of July 1955 in Eindhoven, the Netherlands. He finished Gymnasium β in '73 and graduated, cum laude, in mathematics at Eindhoven University of Technology in 1981. He published over 100 papers, holds several patents and won several prizes for his scientific work, e.g. the Doctor Neher Laboratory prize for the most outstanding researcher. He received his Ph D from the Delft University of Technology at the department of Electrical Engineering, working with Professor Dr H. Blok and Professor Dr A.T. de Hoop. The thesis concerned photonics: Computational Modelling of Integrated Optical Waveguides and Circuits.

 
An Innovative Truth VIII - Congres over duurzame ICT & Energie - keynotespreker Jasper van Loon - Netherlands Space Office (NSO)

Jasper van Loon - Netherlands Space Office (NSO)

Jasper van Loon (1978) is de Nederlandse coördinator van het Europese ruimtevaartprogramma Copernicus en werkzaam bij het Netherlands Space Office.
 
Hij is in 2008 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft op het gebied van zwaartekrachtsveldbepaling van de Aarde. Bij de oprichting van het Netherlands Space Office in 2009 heeft hij de overstap gemaakt naar de Rijksoverheid en houdt hij zich nu bezig met de stimulering van het gebruik van allerlei ruimtevaartdata, zowel bij overheidspartijen als in de markt. In dit kader onderhoudt hij contacten met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, is hij projectleider van het Nederlandse Satellietdataportaal en coördineert hij de verschillende Nederlandse activiteiten bij het Copernicus-programma. Dit programma, dat zo’n 30 jaar zal duren en in 2001 van start is gegaan, omvat zowel verschillende satellieten als ook operationele diensten en innovatiebevordering.
 
Sinds kort houdt zich ook bezig met de waarde van satellietdata op het gebied van (duurzame) energie. Het gaat hierbij zowel om een efficiëntere locatiebepaling, als ook opbrengstvoorspelling en asset management.

 

Follow us