• An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van Duurzame ICT & Energie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth X

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth X vindt plaats op 23 oktober 2018 op de Novio Tech Campus te Nijmegen (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth X zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth X is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

An Innovative Truth X en de vorige edities

In vervolg op de acht succesvolle congressen An Innovative Truth I - An Innovative Truth VIII vond op 19 juni 2017 An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - plaats. De locatie van deze editie was de Novio Tech Campus te Nijmegen. Het thema van die editie was "The Enabler for Sustainability & Innovation".
 
Het betreft activerende en betrokkenheid bevorderend congressen, omtrent het thema ICT, Duurzaamheid & Innovatie. De congressen verschaffen inzicht in de hedendaagse technologische ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de maatschappelijke context. Het doel is om de doelgroepen wetenschap, overheid, ICT-gebruikend en aanbiedend bedrijfsleven, nader met elkaar in verbinding te brengen en concrete samenwerkingstrajecten te starten of verder uit te bouwen. De interactieve congresprogramma's bieden hiervoor volop gelegenheid.
 
An Innovative Truth X is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT en het Ministerie van Economische Zaken uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de volgende linken:

Stichting GreenICT juni 2013 - An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting GreenICT

An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - is een initiatief van Stichting GreenICT - Foundation for Sustainable ICT - en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van ISATIS GROUP, 4TU NIRICT (Technische Universiteit-Delft, Technische Universiteit-Eindhoven, Universiteit-Twente en Wageningen University & Research), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Stichting IIP Duurzame ICT, Stichting An Innovative Truth en Stichting GreenICT.
 
An Innovative Truth is een niet-commerciële congresformule. Bijdragen worden uitsluitend aangewend ter dekking van de kosten.
 

 

An Innovative Truth - de achtergrond

Lancering Portal Duurzame ICT & Energie tijdens An Innovative Truth V - Congres over Duurzame ICT & Energie - 19 juni 2013 - Beatrixtheater Utrecht

In augustus 2008 is door Stichting GreenICT en het ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot het organiseren van een activerend congres ter bevordering van energie-efficiency in en door Duurzame ICT. Dit resulteerde in negen succesvolle An Innovative Truth congressen, met onder meer bijdragen vanuit het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie, op 22 juni 2009, 15 september 2010, 22 juni 2011, 20 juni 2012, 19 juni 2013, 19 juni 2014, 15 juni 2015, 20 juni 2016 en 19 juni 2017. Deze website en deze bijlage geven een goede impressie van deze congressen, qua inhoud, programma, doelstellingen en resultaten.
 
De organisatie van de voorgaande edities was in handen van het Ministerie van Economische Zaken, het ICT Innovatie Platform Duurzame ICT en Stichting GreenICT. In 2009 traden toenmalig staatssecretaris Frank Heemskerk en kabinetslid Linda Mauperon, als vervanger van Eurocommissaris Vivian Reding, op als keynotespreker. Toenmalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Mark Frequin vervulde het dagvoorzitterschap. In 2010 sprak onder meer Hans Vijlbrief, Directeur-Generaal Energie, Telecom en Markten als keynotespreker. In 2012 sprak zijn opvolger, de huidige DG ETM (EZ) Mark Dierikx als keynote.
 
An Innovative Truth is geen commerciële congresformule. Het doel van de congressen is de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid, het ICT aanbiedend bedrijfsleven en het ICT toepassend bedrijfsleven op het terrein van "Duurzaamheid en ICT" in het algemeen en energie-efficiëntie in het bijzonder te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfsmatig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen.
 
Mede gebaseerd op de uitkomsten en resultaten van voorgaande congressen zal, als vervolg hierop, An Innovative Truth X plaatsvinden. In de lijn van de vorige edities zal An Innovative Truth X terugblikken, maar vooral nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden genereren.  

 

An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld

Stichting GreenICT juni 2013 - An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting GreenICT

Het boek "An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld" is in 2013 verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congres over Duurzame ICT & Energie. Het boek geeft in een impressie van onder meer de sprekers en de locatie tijdens de jubileumeditie van An Innovative Truth 19 juni 2013 en de voorafgaande vier edities (2009 - 2012). De auteur is Roel Croes, mede-oprichter en bestuurslid van Stichting An Innovative Truth.
 
Het boek "An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld" geeft een goed beeld van de bij de An Innovative Truth congressen betrokken partners.

ISBN/EAN 978 9081752114 - Uitgever: Stichting GreenICT - Foundation for Sustainable ICT
 

Stichting GreenICT juni 2013 - An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting GreenICT
"Begonnen als een op ervaring gebaseerde wens uiteenlopende partijen die zich bezighouden met dezelfde of vergelijkbare uitdagende thema’s, bij elkaar te brengen, om zo, gebruikmakend van elkaars inzichten en mogelijkheden, oplossingen te realiseren die anders voor onmogelijk gehouden worden. Uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement met tientallen toonaangevende en inspirerende sprekers. Deze uitgave ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum beoogt een impressie te geven van de activiteiten tijdens de vier voorgaande edities vanAn Innovative Truth.
 
Indien de lezer An Innovative Truth I in het rijtje An Innovative Truth, An Innovative Truth II, An Innovative Truth III en An Innovative Truth IV mist, dan dient men zich te realiseren dat mijn oorspronkelijke intentie was eenmalig een congres te organiseren. Gebaseerd op onder meer de veleenthousiaste reacties die we mochten ontvangen, heeft de geschiedenis een andere loop gekregen."
 
Roel Croes, mede-oprichter en bestuurslid Stichting GreenICT en Initiator van de An Innovative Truth congressen
 

 

Follow us