• An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van ICT, Duurzaamheid & Innovatie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over ICT, Duurzaamheid & Innovatie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over ICT, Duurzaamheid & Innovatie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth X

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth X vindt plaats op 23 oktober 2018 op de Novio Tech Campus te Nijmegen (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth X zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth X is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

De posterpresentaties

An Innovative Truth X posterpresentaties - posterBiOPOF Stichting GreenICT
An Innovative Truth X posterpresentaties - Poster Energy resilience modeling for smart houses - UTwente

De An Innovative Truth X - congresorganisatie onderkent het maatschappelijk belang van wetenschappelijk uitdagend en bedrijfsmatig relevant (want commercieel toepasbaar) onderzoek. Met behulp van posterpresentaties door promovendi beogen de organisatoren wetenschappelijk onderzoek op het terrein van ICT, Duurzaamheid & Innovatie onder de aandacht van een breder publiek, en in het bijzonder de congresdeelnemers, te brengen.
 
Promovendi en andere onderzoekers, die bezig zijn met onderzoek op de snijvlakken van ICT, Duurzaamheid & Innovatie, ICT & Health, Circulariteit & ICT, Innovatieve data oplossingen, duurzame ICT netwerktechnologie, toekomstbestendige communicatie systemen, ICT & Energie, smart (energy) grids, smart buildings & built environment, Duurzame ICT en daaraan gerelateerde onderzoeksgebieden, worden van harte uitgenodigd om hun onderzoeksonderwerp en -resultaten tijdens het congres te presenteren en eventueel met belangstellenden te bespreken.
 

An Innovative Truth X posterpresentaties - posterBiOPOF Stichting GreenICT
An Innovative Truth X posterpresentaties - Poster Energy resilience modeling for smart houses - UTwente

In lijn met de opbouw van het programma, streeft de organisatie naar een uitgebalanceerde en objectieve samenstelling van de te presenteren posters. Graag zou de organisatie al het promotie-onderzoek in dit veld een presentatiemogelijkheid bieden. Gezien de beschikbare ruimte is dit niet mogelijk. Vaksecties worden verzocht een selectie te maken van bij voorkeur maximaal 2 posters. Mocht u meer posters willen presenteren, neem dan contact op met de congresorganisatie.
 
Aanvullende informatie, inclusief aanleverspecificaties, is beschikbaar via de link informatie posterpresentaties PDF-file (both Dutch and English version).
 
Geïnteresseerde promovendi, universitair (hoofd)docenten en hoogleraren, met promovendi actief op een van de voormelde terreinen, kunnen contact op nemen met de congresorganisatie. De contactgegevens treft u hier aan.
 

An Innovative Truth X posterpresentaties - posterBiOPOF Stichting GreenICT
An Innovative Truth X posterpresentaties - Poster Energy resilience modeling for smart houses - UTwente

Hiernaast treft u ter inspiratie een selectie van de posters, die gepresenteerd worden, aan.
 

Poster Presentation information (English)

PhD students and other researchers who are involved in research in the multi-disciplinary fields of ICT, Sustainability & Innovation, ICT & Health, Circularity & ICT, Innovative data solutions, sustainable ICT network technology, futureproof communication systems, ICT & Energy, smart (energy) grids, smart buildings & built environment, sustainable ICT and related research topics, are invited to present their research topics and results during the conference through posters and to discuss these topics with interested attendees. More information (in English) is available via information posterpresentations PDF-file

 

Follow us