• An Innovative Truth Congressen

  De niet-commerciële An Innovative Truth congressen beogen de onderlinge kruisbestuiving tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven op het terrein van Duurzame ICT & Energie te stimuleren en mede hierdoor wetenschappelijk uitdagende en bedrijfskundig verantwoorde innovatie en onderzoek te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   

 • logo An innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie

  An Innovative Truth Congressen

  De An Innovative Truth Congressen slaan bruggen tussen de wetenschap, de overheid en het ICT aanbiedend en toepassend bedrijfsleven, en zijn erkende EUSEW Energy Days.
  De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. meer info »
   
   
   
   
   
   
   
   

 • Boek An Innovative Truth

  An Innovative Truth - vijf jaar multidisciplinaire samenwerking in beeld - door Roel Croes, Stichting An Innovative Truth, juni 2013 - is verschenen ter gelegenheid van de vijfde editie van An Innovative Truth - Congressen over Duurzame ICT & Energie. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. meer info »
   
   
   
   
   

onze contactgegevens

Over An Innovative Truth X

Informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat, de posterpresentaties en de achtergrond is beschikbaar via deze linken.
 

Locatie & Media

An Innovative Truth X vindt plaats op 23 oktober 2018 op de Novio Tech Campus te Nijmegen (kaart). Publicaties, Twitter, LinkedIn en andere media over An Innovative Truth X zijn beschikbaar via deze website.
 

vorige edities

An Innovative Truth X is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de link: over de vorige edities.
 

 

Het programma

Het programma omvat naast een informatiemarkt met demostands onder meer diverse plenaire keynotepresentaties , posterpresentaties en een plenair debat tussen vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Voor de programmasamenstelling kan de organisatie een beroep doen op de programmacommissie.
 
Vanaf 09.30 uur ontvangen we u graag op de informatiemarkt. Op de informatiemarkt informeren bedrijven, kennisinstellingen en andere betrokken organisaties u via demonstratiestands en posterpresentaties.
 
Om 10.00 uur start het plenaire programma. Na de opening door de dagvoorzitter, Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut, delen diverse keynotesprekers hun visie met de deelnemers. Na een pauze op de informatiemarkt vervolgen we het plenaire programma met het debat - The Battle. Aansluitend hierop volgt de lunchpauze op de informatiemarkt (met onder meer demostands en posterpresentaties). Na de lunchpauze starten de thematrack workshops. Daarna vervolgen we het plenaire programma met een tweede blok met keynotesprekers. Na de afsluiting van dit plenaire deel door de dagvoorzitter volgt de netwerkborrel rond 17.00 uur.
 

09.30 - 10.00 uur
Ontvangst op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties
10.00 - 10.05 uur
Opening door dagvoorzitter Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut
10.05 - 10.25 uur
Keynote I: Roderik van Grieken in gesprek met Sigrid Helbig - Directeur The Economic Board Arnhem - Nijmegen
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Sigrid Helbig - Directeur The Economic Board Arnhem - Nijmegen
10.25 - 10.50 uur
Keynote II: Robert Metzke - Chief of Staff Innovation & Strategy, Global Head Sustainability Philips
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Robert Metzke - Chief of Staff Innovation & Strategy, Global Head Sustainability Philips

Innovating for Sustainable Development - Accelerating the transition to a sustainable future

Digital is everywhere, driving fundamental changes in society. At the same time we face great challenges and inequalities. Digitally enabled Innovation in partnership is the key to a sustainable future.

10.50 - 11.15 uur
Pauze op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties
11.15 - 11.40 uur
Keynote III: Wido van de Mast - Algemeen directeur ‎VolkerWessels Telecom
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Wido van de Mast - ‎Algemeen directeur ‎VolkerWessels Telecom

No time to waste

Connectiviteit speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van onze levenskwaliteit, nu en in de toekomst. Connectiviteit is onmisbaar in een samenleving waarin duurzaamheid een must is.

11.40 - 13.00 uur
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - The Battle - het debat over Duurzame ICT & Energie
The Battle - Debat over Duurzame ICT & Energie tussen vertegenwoordigers uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven onder leiding van Roderik van Grieken.

The Battle is het plenaire debat tussen vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en het ICT aanbiedend en het ICT toepassend bedrijfsleven. De vier betrokken stakeholdersgroepen worden ieder vertegenwoordigd door een woordvoerder:

 • Professor Ton Koonen - Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven
 • Sigrid Helbig - Directeur The Economic Board Arnhem - Nijmegen
 • Robert Metzke - Chief of Staff Innovation & Strategy, Global Head Sustainability Philips
 • Wido van de Mast - Algemeen directeur ‎VolkerWessels Telecom

Meer informatie over The Battle - het debat is beschikbaar via de link The Battle - het debat.

13.00 - 14.00 uur
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - informatiemarkt
Lunch op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties.
 
Daarnaast worden er door diverse congrespartners sessies verzorgd waarvoor men zich bij het inschrijven kan aanmelden.
 
Middagprogramma
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - de trackleaders
De workshopsessies zijn onderverdeeld in zes thematracks. Elke thematrack bestaat uit drie workshoprondes. De thematracks staan onder leiding van een deskundige trackleader. Tussen de rondes bestaat er de mogelijkheid om van track te wisselen.
 
De zes thematracks zijn:
 
 
Data & Ethics

Een duurzame samenleving is mede gebaseerd op een forse dosis ethiek en integriteit. Hoe gaan we op een prettige en verantwoorde wijze met elkaar om in een wereld waar datagebruik en datamisbruik steeds meer ongekende mogelijkheden schijnen te hebben.
 
Circularity & ICT

Het spanningsveld en de wisselwerking tussen ICT en duurzaamheid worden wellicht het scherpst belicht wanneer het gaat om materiaalgebruik. Hoe dringen we materiaalgebruik in de ICT terug en hoe kan ICT ons helpen bij het terugdringen van materiaalgebruik in andere omgevingen.
 
HTSM goes Green

Door toepassing van High Tech ICT oplossingen kunnen energie- en materiaalgebruik in de agrarische sector en bij de productie van voedsel beduidend worden teruggedrongen. Hoe verduurzamen we de Agri & Food-sector met behulp van High Tech ICT-oplossingen.
 
Healthy Thoughts

Door maatschappelijke trends blijkt een gezonde leefstijl een steeds belangrijkere rol in de samenleving te vervullen. Welke mogelijkheden biedt informatie & communicatietechnologie (ICT) op het snijvlak van gezondheid, duurzaamheid en innovatie.
 
Futureproof Communication
De laatste twee decennia zijn communicatie (de C van ICT!) en de impact van informatie- & communicatietechnologie explosief toegenomen. Hoe blijven we deze informatiestromen in goede banen leiden en hoe kan ICT technologie hier duurzaam een bijdrage aan leveren.
 
ICT & Energy

De wisselwerking tussen ICT en duurzaamheid werd als eerste belicht op het gebied van energieverbruik. Waar staan we nu, hoe dringen we energieverbruik in de ICT terug en hoe kan ICT ons helpen bij het terugdringen van energieverbruik in andere omgevingen.
 
14.00 - 15.00 uur
Workshopsessies ronde I
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker René de Jongh - Managing Partner Isatis Business Solutions
Data & Ethics                                

workshopsessie ronde 1:
 
-
 
 
Trackleader: Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut
 
Spreker: René de Jongh - Managing Partner Isatis Business Solutions
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Jan Hoogstrate - Executive Director Free ICT Europe Foundation An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Jan-Paul Kimmel - Social Responsibility Manager NXP Semiconductors Netherlands B.V.
Circularity & ICT                                

workshopsessie ronde 1:
 
"Circulaire Economie: ICT gebruiker pak je rol!"
 
Trackleader: Jan Hoogstrate - Executive Director Free ICT Europe Foundation
 
Spreker: Jan-Paul Kimmel, Social Responsibility Manager NXP Semiconductors Netherlands
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Jan Willem Kruize - Scientific Researcher Information Management in Agri-Food Wageningen Economic Research An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Pepijn van Willigenburg - voorzitter Stichting Gelijkspanning Nederland
HTSM goes Green                                

workshopsessie ronde 1:
 
"Slimme gelijkspanningstechnologie in de glastuinbouw"
 
Trackleader: Jan Willem Kruize - Scientific Researcher Information Management in Agri-Food Wageningen Economic Research
Spreker: Pepijn van Willigenburg - voorzitter Stichting Gelijkspanning Nederland
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Janine Hogendoorn - Founder & Director Ring-Ring
Healthy Thoughts                                

workshopsessie ronde 1:
 
" Fietsers zijn goud waard"
 
 
Trackleader: John Schalken - Programma-directeur SMB Life Sciences Radboud UMC

Spreker: Janine Hogendoorn, Founder & Director Ring-Ring
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Voornaam Achternaam - Functie Organisatie An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Menno Kortekaas - Directeur Circle B - Functie Organisatie Futureproof Communication        
workshopsessie ronde 1:
 
-
 
 
Trackleader: Prof. Ton Koonen - Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Spreker: Menno Kortekaas, Directeur Circle B
 
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - trackleader Jeroen van der Tang - ‎Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Jaap van Till - Chief Scientist Tildro Research
ICT & Energy                                

workshopsessie ronde 1:
 
" ICT, Telecommunicatie & Energie: Wat gaat er gebeuren"
 
Trackleader: Jeroen van der Tang - Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT

Spreker: Jaap van Till - Chief Scientist Tildro Research
 
15.00 - 15.10 uur
mogelijkheid om van zaal te wisselen

15.10 - 16.10 uur
Workshopsessies ronde II
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Paul Geurts - Strategisch Adviseur Informatie Management Gemeente Nijmegen
Data & Ethics                                

workshopsessie ronde 2:
 
"Privacy by design als ontwerpprincipe"
 
Trackleader: Roderik van Grieken - Directeur Nederlands Debat Instituut
 
Spreker: Paul Geurts - Strategisch Adviseur Informatie Management Gemeente Nijmegen
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Jan Hoogstrate - Executive Director Free ICT Europe Foundation An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Norbert Zonneveld - Executive Secretary EERA Recyclers
Circularity & ICT                                

workshopsessie ronde 2:
Frictions between aspirations and actual practice.
 
Trackleader: Jan Hoogstrate - Executive Director Free ICT Europe Foundation

Spreker: Norbert Zonneveld - Executive Secretary EERA Recyclers
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Jan Willem Kruize - Scientific Researcher Information Management in Agri-Food Wageningen Economic Research An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Bert Rijk - Chief Farming Aurea Imaging & Co-Founder Dronewerkers
HTSM goes Green                                

workshopsessie ronde 2:
Digital agriculture: Teler vs Tech
 
 
Trackleader: Jan Willem Kruize - Scientific Researcher Information Management in Agri-Food Wageningen Economic Research
Spreker: Bert Rijk - Aurea Imaging & Co-Founder Dronewerkers
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - spreker Ellie Karssemakers - Co-founder Wanderwatch
Healthy Thoughts                                

workshopsessie ronde 2:
 
"Hup van de bank af en lekker buitenspelen. Technologie, gamification en preventie."
 
Trackleader: John Schalken - Programma-directeur SMB Life Sciences Radboud UMC

Spreker: Ellie Karssemakers - Co-founder Wanderwatch
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - trackleader Voornaam Achternaam - Functie Organisatie An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Joost Hendricksen - Information Security Expert Isatis Cyber Security Futureproof Communication        
workshopsessie ronde 2:
 
"Cybercrime & society"
 
 
Trackleader: Prof. Ton Koonen - Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Spreker: Joost Hendricksen - Information Security Expert Isatis Cyber Security
 
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - trackleader Jeroen van der Tang - ‎Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - spreker Joep van der Velden - Landelijk Manager Gebouwautomatisering Kropman Installatietechniek
ICT & Energy                                

workshopsessie ronde 2:
 
" Innovatielab Breda voor verduurzaming bestaande bouw"
 
Trackleader: Jeroen van der Tang - Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT

Spreker: Joep van der Velden - Landelijk Manager Gebouwautomatisering Kropman Installatie-techniek
16.10 - 16.40 uur
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - het programma - de informatiemarkt
Pauze op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties.

Op de informatiemarkt bevinden zich diverse stands van kennisinstellingen, bedrijven en andere betrokken organisaties met demonstraties, informatie en posterpresentaties.

Indien u uw organisatie vertegenwoordigd wilt zien, informeer dan bij de congresorganisatie naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via deze link.

16.40 - 17.05 uur
Keynote IV: Roderik van Grieken in gesprek met Rikus Wolbers - Directeur Novio Tech Campus en John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynote Rikus Wolbers - Directeur Novio Tech Campus en John Schalken - Programmadirecteur SMB Life Sciences Radboud UMC
17.05 - 17.20 uur
Keynote V: Roderik van Grieken in gesprek met Hubert Bruls - Burgemeester Gemeente Nijmegen
An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - keynotespreker Bernard Fortuyn - Lid Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.
17.20 - 17.30 uur
Samenvatting en afsluiting door dagvoorzitter Roderik van Grieken
Vanaf 17.30 uur
Netwerkborrel op de informatiemarkt met demostands en posterpresentaties
* Het programma van An Innovative Truth X kan door aanvullingen nog wijzigen.

 

The Battle - het debat over ICT, Duurzaamheid & Innovatie

An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - The Battle - het debat over ICT, Duurzaamheid & Innovatie

The Battle is het plenaire debat tussen vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en het ICT aanbiedend en het ICT toepassend bedrijfsleven.
 
Tijdens het debat confronteren de vier betrokken stakeholdersgroepen elkaar met hun vragen en wensen. Doordacht en respectvol, maar zeker ook uitdagend en scherp. De vier betrokken stakeholdersgroepen worden ieder vertegenwoordigd door een woordvoerder.
 
Meer informatie over The Battle - het debat is beschikbaar via de link The Battle - het debat.

 

De informatiemarkt

An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - het programma - de informatiemarkt

Op de informatiemarkt bevinden zich diverse stands van kennisinstellingen, bedrijven en andere betrokken organisaties met demonstraties, informatie en de posterpresentaties.
 
De congresorganisatie nodigt kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties, die actief zijn in dit veld, uit, zich met behulp van demostands te presenteren.
 
Indien u uw organisatie vertegenwoordigd wilt zien, informeer dan bij de congresorganisatie naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via deze link.
 
Onder meer de volgende organisaties zijn met een stand vertegenwoordigd op de informatiemarkt:
 

An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - logo sponsor ISATIS Group An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Rabobank Rijk van Nijmegen An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Energie van Hollandsche bodem An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner RvN@ An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Circle B An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner NovioMatch An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - logo Stichting GreenICT An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner SMB Life Sciences An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - logo mede-organisator Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner RCT Gelderland An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - logo Stichting An Innovative Truth - Stichting voor HTSM, Duurzaamheid & Innovatie An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Novio Tech Campus An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - logo European Sustainable Energy Week EUSEW An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - partner Green Capital Challenges
 

 

De posterpresentaties

An Innovative Truth X - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - 23 oktober 2018 Novio Tech Campus Nijmegen - posterpresentaties

De An Innovative Truth X - congresorganisatie onderkent het maatschappelijk belang van wetenschappelijk uitdagend en bedrijfsmatig relevant (want commercieel toepasbaar) onderzoek. Met behulp van de posterpresentaties door promovendi beogen de organisatoren wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Duurzame ICT & Energie onder de aandacht van een breder publiek, en in het bijzonder de congresdeelnemers, te brengen. Hiertoe wordt in het M-gebouw expositieruimte ingericht.
 
Meer informatie over de posterpresentaties en de mogelijkheden hiertoe is beschikbaar via de link posterpresentaties.

 

Follow us